Blahoslav Uhlár

Rozhovory

Súpis réžií

I. a II. slovenský divadelný manifest

1st & 2nd Slovak Theatre Manifesto

Miloš Mistrík: Uhlárova nekonformná réžia

Miloš Mistrík: Uhlár's Non-Conform Production

Miloš Mistrík: Manifesty režiséra Blahoslava Uhlára

Dana Silbiger-Sliuková: Pár poznámok o Uhlárovej divadelnej ceste

Eva Zatkova profiles Blaho Uhlar

Ján Jaborník: Divadlo medzi troma hranicami

K 30 výročiu I. slovenského divadelného manifestu (Miro Dacho)