23. január  Pevný podnosARTEATRO, Biela ul. 6, Bratislava o 19,00

17. február
Pevný podnos v A4 na Karpatskej č. 2 v Bratislave o 20,00 h.
24. február Neistý grunt
v A4 na Karpatskej č. 2 v Bratislave o 20,00 h.

10. marec Pevný podnos v A4 na Karpatskej č. 2 v Bratislave o 20,00 h.
11. marec Neistý grunt
v A4 na Karpatskej č. 2 v Bratislave o 20,00 h.

16. marec Pevný podnos v Klub Lúč v Trenčíne o 19,00 h.

17. apríl
Pevný podnos v Stanica Žilina - Záriečie o 19,00 h.

10. máj Pevný podnos v A4 na Karpatskej č. 2 v Bratislave o 20,00 h.

13. jún Neistý grunt v štúdio DISK Trnava o 20,00 h.

25. sezóna

12. júl, sobota Neistý grunt v Trenčíne Festival Pohoda o 11,00 h.

16. júl, streda Neistý grunt v Divadle Pôtoň, Bátovce o 19,00 h. V rámci workshopu aBasta 2014.

15. september Pevný podnos v A4 na Karpatskej č. 2 v Bratislave o 20,00 h.

03. november Neistý grunt v A4 na Karpatskej č. 2 v Bratislave o 20,00 h.

22. november
Pevný podnos, Víkend atraktívneho divadla Zvolen o 17:00 v DK ŽSR malá sála.

09. december Víťazstvo v Cvernovke v Štúdiu C 1,2 o 19,00 hodine.
Cesta do priestoru: Tadiaľto to bolo v roku 2011 a dnes je to takto od 00:22: