HISTÓRIA

2018

27. december 2018 Poslali sme žiadosť na Ars Bratislavensis o pridelenie grantu na vytvorenie inscenácie Posun. Budeme čakať na vyrozumenie. A posielame žiadosti na tisíc potvrdení.

19. december 2018 Deadline na žiadosti na Bratislavský samosprávny kraj. Dá sa to aj cez elektronicky cez slovensko.sk. Tak a toto je trochu omyl. Jednu žiadosť nám to prijalo a druhú prijímalo niekoľko hodín, až nám to nakoniec neprijalo. Eslovensko nie je Estónsko. Takže sme žiadosti pekne vyplnili na stránke a vytlačili a poslali. Peklo pekelné. Namiesto dvoch žiadostí sme vypísali štyri. Dve "normálne" a dve elektronické. Tie normálne sme museli aj odniesť na poštu. V treťom tisícročí!!!

18. december 2018 Dobrá správa - Fond na podporu umenia podporí našu žiadosť na projekt „Reprízy Divadla Stoka 2019, čítanie poézie a prednášky o súčasnom divadle s diskusiami“. Takže v roku 2019 odohráme niekoľko predstavení, čítaní poézie a prednášky o súčasnom divadle a budeme mať aj na prenájom priestoru na Košickej ulici..

15. december 2018 Nestihli sme sa zaregistrovať na poberanie 2% z daní za rok 2018. Hm!

12. december 2018 sme uviedli 42. premiéru Divadla Stoka Vírus. V ešte zúženejšej zostave ako Oumuamua. Hrali Michaela Fech, Lenka Libjaková, Braňo Mosný a Peter Tilajčík. Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny

21. september 2018 sme uviedli premiéru Oumuamua, ktorú podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu Fond na podporu umenia, a Bratislavský samosprávny kraj.

07. september sme mali možnosť uviesť na Divadelní festival Kutná Hora, našu novú inscenáciu 29½. Návštevu festivalu podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

22. augusta sme predstavením Wellness otvorili 29. sezónu Divadla Stoka.

V sezóne sme zahrali 37 predstavení a trochu sme zase zveľadili divadelnou technikou náš priestor v "starej" Cvernovke na Košickej ulici.

27. júna v stredu sme skončili 28. sezónu divadla predstavením Kritérium. Vytvorili sme v nej len jednu inscenáciu Postfaktótum. Mali sme v pláne aj druhú premiéru, ale komplikované rozpočtové kritériá nám ju posunuli no sezóny budúcej. A hoci na nás niektoré festivaly uvalili embargo, čo ale nie je nikde napísané (tak sa to zaviedlo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia), iné festivaly sa nás neostýchali pozvať. Hneď v júli 2017 sme uviedli Wellness na festivale Pohoda 2017, v septembri sme na Divadelnom festivale Kutná Hora zahrali Re re re..., v máji 2018 sme uviedli v spolupráci s Divadlom X10 šesť našich inscenácií v magickom priestore DUP39 v Prahe a v tom istom mesiaci sme uviedli Postfaktótum na festivale Nová dráma / New Drama 2018. Tu nám dokonca študentská porota udelila cenu.

17. máj 2018 sme na XIV. ročníku festivalu Nová dráma / New Drama 2018 zahrali dvakrát predstavenie Postfaktótum. (V ktoromsi festivalovom materiáli sa objavil preklep - Postfaktórum. Nič proti rumu, ale v tomto prípade nereflektuje realitu. A na záver festivalu udelila študentská porota tomuto opusu svoje ocenenie. Ďakujeme.

07. máj. 2018 Máme to za sebou. V pražskom Divadle X10, DUP39 Účasť Divadla v Prahe , Charvátova 10) sme za tri dni zahrali 6 predstavení. Zvládli sme to vďaka podpore super ľudí zo Strašnického Divadla. Účasť Stoky v Prahe podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

04. marec Strašné veci sa dejú na Slovensku. S.T.O.K.A., o. z. sa prihlásila k:
Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a občianskych kolektívov na Slovensku.

04. marec a kdesi vyšiel rozhovor:

13. február 2018 Vypracovaná žiadosť na FPU Divadlo Stoka na Divadelnom festivale Kutná Hora 2018. Ako to dopadne?

12. február 2018 Odoslané žiadosti na FPU na inscenácie Oumuamua a Vírus. Ako to dopadne???

06. február 2018 Keď nám 15. 02. 2013 o 7:50 PM prišla správa: "CONGRATULATION! Your production Uncertain Ground has been ACCEPTED (...) The New York International Fringe Festival (FringeNYC), we want to welcome you to FringeNYC! ", potešilo nás to. Nemenej nás potešilo, keď nám dnes o 13:48 prišla správa: "Vaša inscenácia Postfaktótum je zaradená do hlavného programu festivalu Nová dráma." Bratislava nie je síce New York, ale aspoň nás to nebude stáť toľko peňazí a po šiestich rokoch (Pokus v roku 2012) sa objavíme zas na tomto festivale.

25. január 2018 FPU po niekoľkonásobnom prerábaní výstupov projektu Reprízy Divadla Stoka 2018 ich uznala za dobré. Teraz už len vypisovať ďalšie a ďalšie žiadosti.

22. január 2018 FPU po niekoľkonásobnom prerábaní výstupov projektu Stoka v Prahe ich uznala za dobré.

20. január 2018 Mezinárodní festival Divadlo v Plzni prejavil záujem o našu inscenáciu Postfaktótum. Uhm... Uvidíme, či sa to ujme. Či sa tam po piatich rokoch, keď sme uviedli Pokus, objavíme zas. (Hrali sme to v - Komorní divadlo, Prokopova 14, Plzeň, 14. 09. 2013. Dobre sa tam v klube slopalo. Len si nesmiete pýtať fernet horký, lebo by vám ho ohriali. Hořký.)

18. január 2018 št Vyúčtovania a Vecné vyhodnotenia inscenácií Re re re... a Postfaktótum a projektu Reprízy Divadla Stoka poslané. UF!!!

16. január 2018 Vyúčtovanie a Vecné vyhodnotenie grantov pre FPU nie je med lízať.

15 január 2018 - Mimoriadne blbá správa: Vojtěch Varyš už nie je medzi živými, do pekla!

10. január 2018 Prvé predstavenie v roku - Re re re... v Klube Lúč v Trenčíne. Príjemné predstavenie.