Priatelia Divadla STOKA

   V roku 2018 sa opäť uchádzame o dve percentá z Vašich daní za rok 2017. Občianske združenie S.T.O.K.A. je riadne zaregistrované, čo si môžete overiť na stránke

http://www.dvepercenta.sk/

krok I.

(Pre rok 2017 tu Tlačivá pre S.T.O.K.A.)

alebo aj tu:

Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám potvrdí Váš zamestnávateľ.

krok II.

Vyhlásenie o poukázaní 2%, kde vyplníte kolonky 01 až 11 - Vaše osobné údaje. 2 % z dane musia byť najmenej 3,33 eur. V údajoch o prijímateľovi vypíšte údaje združenia S.T.O.K.A. (ak tam ešte nie sú).

krok III.

Najneskôr do 30. apríla 2018 (opäť - daňový úrad je nekompromisný, ak omeškáte hoci deň, poukázanie neuzná) pošlite, alebo doneste formuláre (”Potvrdenie” a ”Vyhlásenie”) daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Adresu Vášho daňového úradu zistíte na: www.drsr.sk. Tam vpravo je pod Rýchle odkazy text Zistenie miestnej príslušnosti. Podľa našich skúseností sa to dá s trochou trpezlivosti zistiť.

Naše údaje už sú v tlačivách, ale pre istotu ich uvádzame aj tu:

suma 2 % z vašej dane: --- eur
IČO: 30794595
Právna forma: Občianske združenie
Názov: S.T.O.K.A.
Sídlo: Košická 37, 821 08 Bratislava


Podnikatelia a SZČO uvádzajú vyhlásenie v daňovom priznaní.

SZČO
Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

- 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.

- Vyplňte v daňovom priznaní vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel ”Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona”.    Divadlo Stoka, ktoré de fakto začalo tradíciu nezávislých divadiel na Slovensku je od roku 2006 bez vlastného divadelného priestoru, ktorý bol o rok neskôr zbúraný.

Podľa nasledujúceho videa je jasné, že ničomu neprekážalo a doteraz mohlo byť na svojomj mieste:

Divadlo odvtedy robí nezávislé produkcie a po roku 2012 sa mu takmer stabilizoval divadelný súbor vďaka talentovaným poslucháčom herectva (Braňo Mosný, Peter Tilajčík, Martin Kollár, Michaela Halcinová, Tomáš Pokorný, Lenka Libjaková), s ktorými urobil 7 inscenácie, ktoré má v repertoári (Pokus, Neistý grunt, Pevný podnos, Víťazstvo, Kritérium, Bordeline, Intim, Projektil, Wellness, Re re re... a Postfaktótum) a jedno scénické čítanie.

    Jediným zdrojom príjmov sú grantové systémy (na čo však nie je zákonný nárok), sponzorské dary (ktoré dostáva nevieme kto) a inštitút darovania dvoch percent z daní, o čo nám práve teraz ide.

Ľudia, ktorí nám pomáhali min. 40 hodín v roku 2015 nám môžu venovať až 3%. Ale POZOR!!! Musí byť k tomu potvrdenie od nás. Bez toho daňový úrad s chuťou nepoukáže celkom nič. A tak isto potrestá každú chybičku v tlačivách.

Ak nám chcete venovať 2% z daní ako zamestnanec, budete potrebovať nasledovné formuláre:
  
   Vďaka Vám, ktorí ste nám v roku 2017 venovali svoje dve percentá z daní za rok 2016. Takto sme Vás o ne žiadali.