ĽUDIATáňa Brederová (1987) študentka strednej školy, ako herečka debutovala v Stoke v inscenácii Strata v roku 2004.

Martin Dinga (1972 Bratislava) absolvent FiFUK, pracuje ako prekladateľ. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia a divadelného súboru BELTS, ktoré sa venovalo aktivitám spojeným s divadlom v anglickom jazyku. Členom divadelného súboru Stoka je od roku 2001. (Komisia, Gala, Strata)

Braňo Ďuriančík (1985) študent vysokej školy, debutoval v Stoke v inscenácii Strata v roku 2004.

Peter Erdélyi (1978) strojár, účinkuje v inscenácii Strata, čo je jeho divadelným debutom.

Silvia El Helo (1976 Bratislava) žila do roku 1994 v Jordánsku, v roku 1999 absolvovala FiFUK. Je zakladajúcou členkou občianskeho združenia a divadelného súboru BELTS. V súčasnosti pracuje na katedre klasickej a semitskej filológie FiFUK ako odborná asistentka a píše dizertačnú prácu. V Stoke účinkuje je od roku 2001. (Komisia. Gala, Strata)

Ivan Lacko (1970) pracuje ako odborný asistent na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiFUK  Spoluzakladateľ BELTS, spoluorganizátor divadelných projektov a festivalov v anglickom jazyku. 
Autor štyroch divadelných hier v anglickom jazyku prezentovaných vo viacerých krajinách (1997-2001). 
Účastník medzinárodného workshopu mladých dramatikov Interplay v Berlíne (1998).
Spolupracovník Divadla Stoka od 2001. (Komisia, Gala)

Erika Lásková (1965) vyštudovala strednú chemickú školu, v Stoke pracuje od jej vzniku ako herečka. V roku 1995 prijala zamestnanie v administratíve divadla Stoka a v roku 2002 sa vrátila aj do predstavení divadla. 

Matej Lauko (1985)-absolvent strednej školy, hudobný publicista. Debutoval v Stoke v inscenácii Strata v roku 2004.

Vladimír Oktavec (1951) študoval FFUK (1970 1972), vyštudoval herectvo na VŠMU (1972 1976), potom pôsobil ako herec v Divadle pre deti a mládež v Trnave, neskôr premenovanom na Trnavské divadlo, kde bol v rokoch 1990 až 1992 umeleckým šéfom. V roku 1992 od divadla odišiel, aby sa k nemu vrátil v roku 2003 v Divadle Stoka v inscenácii Gala.

Lucia Piussi (1971) študovala VŠMU, odbor scénáristika, v Stoke pracuje od roku 1991.

Michal Šulek (1973) učiteľ informatiky, pracoval na viacerých divadelno-hudobných projektoch v Stoke i v iných zoskupeniach. (Gala, Strata)

Blaho Uhlár (1951) v roku 1974 absolvoval VŠMU odbor divadelná réžia, do roku 1991 pracoval ako režisér v štátnych divadlách, v roku 1992 spoluzakladal Stoku a pracuje v nej ako režisér a organizačný pracovník. 

Bývalí spolupracovníci 

Peter Batthyányi (1966) vyštudoval chov koní a jazdectvo, so Stokou spolupracoval od roku 1992. Účinkoval v inscenácii Donárium, Eo ipso, Nox a Komora. Zhruba od roku 1997 už so Stokou nespolupracuje.

Ľubomír Burgr (1964) Vyštudoval Štátne konzervatórium v Košiciach, hru na husle. V Stoke pracoval od roku 1991 ako herec a hudobný skladateľ. V roku 1999 absolvoval štúdium kompozíciu na VŠMU. Spoluprácu so Stokou ukončil postupne po roku 2001.

Ingrid Hrubaničová (1965) vyštudovala Univerzitu P.J.Šafárika v Prešove. So Stokou spolupracovala od roku 1991. V roku 2001 spoluprácu ukončila.

Jozef Chmel (1965) vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú, odbor Geodézia a kartografia, v Stoke pracoval od jej vzniku ako herec. V roku 2001 ukončil spoluprácu.

Laco Kerata (1961) Vyštudoval VŠMU odbor réžia, v Stoke pracoval od jej vzniku ako herec a režisér. Spoluprácu so Stokou postupne od roku 2004 ukončil.

Zuzana Piussi (1971) so Stokou spolupracovala od roku 1992 ako herečka, scénická a kostýmová výtvarníčka. Spoluprácu so Stokou ukončila po roku 2001. 

Veronika Turanová (1968) vyštudovala hudobné konzervatórium odbor spev. So Stokou spolupracovala od roku 1991. Spoluprácu ukončila približne v roku 1996.

Vlado Zboroň (1960) študoval teologickú fakultu, v Stoke pracoval ako herec od roku 1991. Spoluprácu ukončil približne v roku 1997.