od mája 2006


S.T.O.K.A.

Občianske združenie

Košická 37, 821 08 Bratislava

registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra SR V Bratislave číslo spisu: VVS/1-900/90-23067

 

IČO: 30794595

DIČ: 2021845232  

 

Banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3,  811 06 Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2901 6076
Číslo účtu : 2629016076, Kód banky: 1100


telefón: 0905 211 031
Internet: http://www.stoka.sk

E mail: emajl