Prednekrológy 


Domino fórum [rok 2005, číslo 21]

Guma sa naťahuje, had žerie svoj chvost

(Časť dlhšieho článku)

Zdá sa, že sa nechumelí. Súčasťou prehliadky Nová dráma boli aj predstavenia Stoky a Divadla z Pasáže.

Stoka naďalej prežíva a Divadlo z Pasáže tiež. Za akú cenu? A najmä: dokedy to vydržia? To, že hľadisko štúdia 12 bolo pri predstavení Diagnóza: túžba plné, nevylučuje, že vrecká Divadla z Pasáže sú prázdne. Zúfalý stav najvýstižnejšie demonštruje aukcia výtvarných diel nazvaná Umelci umelcom alebo Pokus o záchranu jedného divadla. Prišlo málo ľudí, väčšinou samotní umelci, organizátori alebo novinári. Príliš málo kupcov, príliš málo záujmu.

Predali sa len tri zo sedemdesiatich ôsmich výtvarných a fotografických diel renomovaných slovenských umelcov. Viera Dubačová, umelecká riaditeľka divadla, optimistická skeptička s prenikavým hlasom, odhodlaním, s dvoma vrkôčikmi a fialovými kvietkami v nich, bola z tejto situácie, jemne povedané, sklamaná. Nová dráma možno nespí, ale najmenej dve slovenské divadlá nevedia, ako sa prebrať zo zakliatia, ktoré ich sprevádza už od počiatku.
Stoka má zbaliť svojich päť sliviek a zmiznúť z priestorov na Pribinovej. Divadlo z Pasáže, v ktorom hrá 15 mentálne postihnutých hercov sa už od januára topí v dlhoch nemá z čoho zaplatiť účty za elektrinu, plyn, nájom, telefóny. O potápajúcu sa loď prejavujú záujem máloktorí politici. Májovej aukcii predchádzala aprílová v Banskej Bystrici, na ktorej sa predali výtvarné diela za 44 000 korún. Absurdné na tom je, že divadlo verilo, že z bratislavskej aukcie získa vyššiu sumu. Stoku a Divadlo z Pasáže spája aj niečo iné: „Sme zločinci vo vlastnom štáte,“ povedali neraz Blaho Uhlár aj Viera Dubačová.

VYPRATAŤ A AMPUTOVAŤ 

V Stoke je všetko po starom. Na pulte v krčme vedľa pagáčov a štrúdle je petícia, za zachovanie budovy divadla na pôvodnom mieste, na ktorej sa zozbieralo okolo 5000 podpisov. Príbeh alternatívneho divadla Stoka často sprevádzali vyhlásenia o jeho likvidácii či zániku a s nimi aj petície. Možno aj preto teraz, keď sa zdá, že divadlo bude naozaj musieť prenajaté priestory opustiť, prijímame túto správu so zmesou apatie a nedôvery. Niektoré veci sú nepredstaviteľné, kým sa naozaj neuskutočnia. Amputácia kultového orgánu nemôže byť pritom bezbolestná.

Realita poskladaná z faktov vyzerá prosto. Na architektonickom pláne Zóny Pribinova je územie Stoky vyfarbené na zeleno - má tu byť promenáda s trávnatou plochou. Okolité pozemky kúpila od mesta írska firma Ballymore Properties. Autorom projektu, ktorý tu Ballymore Properties má postaviť, je bratislavská s. r. o. ReSpect. Vlastníkom pozemku, na ktorom stojí Stoka, je i naďalej mesto. A to je aj donekonečna omieľaný argument firmy Ballymore Properties, prečo na otázky DOMINA FÓRUM týkajúce sa Stoky nebude odpovedať. Nájomná zmluva Stoky s mestom sa skončila posledným dňom roku 2003, bola však predlžená do konca roku 2004. Mesto pred troma týždňami vyzvalo Združenie Stoka, aby vypratalo nebytové priestory na Pribinovej ulici. Blaho Uhlár, šéf divadla a predseda združenia, dal na súd vyjadrenie k žalobe, v ktorom požaduje zastavenie konania.

Prinajmenšom očakáva; že súdne pojednávania predlžia posledné dni divadla v inkriminovanom priestore minimálne o pol roka. „Bohužiaľ, teraz robíme to, čo robia klasickí lumpi,“ konštatuje. Kalkulácia Stoky so zdržovaním vysťahovania pomocou súdov nebola taká naivná. Aj Milan Vajda, hovorca primátora, DOMINU FÓRUM potvrdil, že „k vyprataniu nebytových priestorov, ktoré združenie v súčasnosti užíva bez právneho nároku, môže dôjsť až po právoplatnom rozhodnutí súdu“.

CHCENÝ I NECHCENÝ SKLAD

Naďalej sa v divadle hrá, koncertuje, Blaho Uhlár pripravuje nové predstavenie. Z jeho vyjadrení v médiách sa zdá, že sa do ponúknutého Skladu č.7 s divadlom presťahovať nemieni. „Nie je pravda, že ten priestor odmietame. Magistrát nás poslal za konateľmi firmy Ballymore Properties. Erika Lásková, jedna z herečiek Stoky a pracovníčok Združenia Stoka, už pred rokom rokovala s konateľom firmy ReSpect. Požiadali nás, aby sme napísali naše predstavy. Dodala im materiál s našimi požiadavkami. Tým sa komunikácia skončila. Sľúbili, že budova tam za dva roky bude stáť v použiteľnom stave. Odvtedy sa tam nič nezmenilo,“ vysvetľuje Blaho Uhlár.

Je nemožné zistiť kto zabrzdil začiatok údajnej komunikácie. Ballymore Properties sa od kauzy dištancuje, kým pozemok pod Stokou patrí mestu. Mesto zas podľa slov hovorcu primátora Milan Vajdu „nemá najnovšie informácie o priebehu vzájomných rokovaní. Sklad č. 7 je majetkom súkromnej spoločnosti, samospráva hlavného mesta vystupovala v dobrej vôli pri sprostredkovaní rokovania medzi majiteľom nehnuteľností v území a zdužením Stoka“.

CHUŤ VLASTNÉHO CHVOSTA

Blaho Uhlár sa tiež obáva, ako zapadne alternatívne divadlo typu Stoka do oblasti s niekoľkohviezdičkovými hotelmi. Takisto sa sami poučili, že divadlo Stoka bez krčmy Stoka neprežije, ale o tom, či v Sklade bude aj krčma, nikto nehovorí. „Nemám dôveru v to, že akýkoľvek úrad by nám chcel pomôcť. Pomohlo nám mesto, keď nám tento priestor pridelilo. Keď nás dá štát do exekúcie, prečo si mám myslieť, že má záujem o to, aby sme existovali?“ Hovorca primátora Bratislavy zdôrazňuje potrebu hľadať kompromisné riešenia: „Je nepochybné, že progresívne divadlo typu Stoky do Bratislavy patrí. Revitalizácia nesmierne cenného územia známeho ako Zóna Pribinova ulica, ktoré je posledným architektonicky a stavebne neriešeným vnútromestským územím na nábreží Dunaja pozdĺž jeho toku, sa však pripravuje už od roku 1991.“

Je jednou z možností presunúť sa do iného priestoru? Odpoveď Blaha Uhlára na hypotetickú otázku, čo by bolo keby znie: „Fakt neviem. V čase naivného zápalu sme verili v nezávislosť, ale to je tu nemožné. Naša nezávislosť spočíva v tom, že musíme platiť na všetky strany a ideme do dlhu. Štát sa k nám správa, ako keď had žerie vlastný chvost. Nedovolili nám zbohatnúť, ale chcú, aby sme platili.“ Hovorca to vidí v mäkšom svetle: „Ak bude mať Združenie Stoka záujem, mesto Bratislava je pripravené mu pomôcť. V priestoroch v majetku obce Bratislava pôsobí v súčasnosti viacero divadiel, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, napríklad GuNaGu, A ha...“

Jana Kadlecová


Bratislavské noviny 10/2005 
19. 05. 2005
Divadlo Stoka na Pribinovej končí, náhradné priestory sa doteraz nenašli

STARÉ MESTO
Divadlo Stoka sa bude musieť vysťahovať zo svojich priestorov na Pribinovej ulici. Dom, kde Združenie Stoka okrem divadla prevádzkuje aj rovnomenné pohostinské zariadenie, má byť zbúraný.

Riešenie v podobe nájdenia náhradných priestorov na pôsobenie tohto od štátu nezávislého združenia sa doteraz nenašlo. V médiách sa objavili emotívne ladené príspevky o likvidácii divadla najmä po tom, čo mesto, ktorému patrí pozemok pod starým domom na Pribinovej, kde zduženie spolu s divadlom sídli, podalo žalobu o vypratanie priestorov. Mesto argumentuje, že po uplynutí pôvodnej desaťročnej lehoty nájmu nebytových priestorov na Pribinovej ulici, podpísalo novú nájomnú zmluvu so Združením Stoka na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2003. „Neskôr Združenie Stoka požiadalo o ďalšie predĺženie nájmu,“ uvádza sa vo vyjadrení magistrátu. „Po vzájomných rokovaniach hlavné mesto nájom predĺžilo a nájomník užíval priestory až do konca roka 2004 za symbolický nájom 1 Sk, pričom v prenajatých priestoroch prevádzkoval aj známe pohostinské zariadenie.
Hlavné mesto chcelo tak vyjsť v ústrety divadlu, aby pôvodné priestory mohlo užívať až do samého začiatku realizácie veľkého investičného projektu Zóna Pribinova, ktorý sa v tejto lokalite pripravuje už od roku 2002. V tomto roku od 1. januáre 2005 Stoka dodnes užíva priestory bez akéhokoľvek právneho podkladu. 
Podľa vyjadrenia magistrátu mesto prejavilo ústretovosť voči Združeniu Stoka nielen tým, že opätovne viackrát predĺžilo nájom priestorov divadlu, v poslednom roku dokonca za jednu korunu, ale aj tým, že sprostredkovalo rokovanie s investorom a vlastníkom väčšiny pozemkov v Zóne Pribinova, ktorý ponúkol divadelnému združeniu riešenie. Rokoval so Stokou o ich budúcom pôsobení v objekte tzv. skladu č. 7, ktorý po svojej rekonštrukcii bude súčasťou novej atraktívnej mestskej štvrte na dunajskom nábreží. Združenie Stoka však ponúkané riešenie neprijalo. (Riaditeľ divadla Blaho Uhlár sa v médiách vyjadril v tom zmysle, že divadlo je financované z prevádzky pohostinského zariadenia, aké po premene zóny Pribinova na luxusnú štvrť nebude môcť v tomto objekte fungovať'.) 
„Združenie Stoka najmenej 18 mesiacov vie, že doterajšie priestory bude musieť opustiť,“ zdôrazňuje sa vo vyjadrení magistrátu. „Bol to pomerne dlhý čas na to, aby Združenie Stoka, ktoré si zakladá na svojej samostatnosti a absolútnej nezávislosti svojej tvorby, hľadalo aj vlastný spôsob riešenia tejto situácie. O prípadom pôsobení divadla v mestských priestoroch, napríklad v rámci Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, je stále možné vecne a okamžite rokovať, prirodzene za predpokladu, že Združenie je vôbec schopné si predstaviť svoje pôsobenie aj v iných priestoroch, ako len v dome na Pribinovej ulici.“
Pozemky v zóne Pribinova v roku 2002 za 550 miliónov korún kúpil írsky investor Ballymore Properties a v priestore od ministerstva vnútra po Zimný prístav plánuje výstavbu nového centra Bratislavy. Jeho súčasťou by mal byť výstavný mestský bulvár, centrálne námestie siahajúce od novostavby SND po Dunaj, mali by tu byt atraktívne byty, kvalitné administratívne priestory, obchody, ako aj centrá zábavy a voľného času. Vo východnej časti územia sa ráta aj s výškovou dominantou porovnateľnou s existujúcou budovou Pressburgcentra. 

(juh)

Život Bratislavy19. týždeň 2005
16. 5. 2005
Mesto chce divadlo Stoka vypratať súdnou cestou
Predĺžené zmluva o prenájme priestorov za korunu skončila v januári

Bratislavské divadla Stoka sa neplánovane ocitlo v budúcej výkladnej skrini Bratislavy, v tzv. zóne Pribinova. Kým projekt prestavby nábrežia írskej spoločnosti Ballymore Properties počíta predovšetkým s odkonzervovaním najväčšieho kamenného divadla, priestory živej bratislavskej alternatívnej scény majú byť zrovnané zo zemou. Na ich mieste bude viesť nová pešia promenáda. Na budove bývalého zdravotníckeho zariadenia, kde nielen divadlo, ale aj krčma v súčasnosti nelegálne sídlia, postupne vznikla nová „galéria“. Stoku vymaľoval Fero Guldan, Stano Bubán a iní umelci.
Nebytové priestory na pozemku mesta malo divadlo Stoka od mesta prenajaté za korunu. Nájomná zmluva skočila po druhom predĺžení 31. decembra minulého roka. Už päť mesiacov divadlo v priestoroch teda sídli bez právneho titulu. Hlavné mesto preto požiadalo o vypratanie súdnou cestou. Mesto teraz čaká na rozhodnutie súdu, bez ktorého nemôže konať. Platnosť prvej zmluvy divadla Stoka skončila 1. januára 2002.
Pred troma rokmi sa pre stavbu polyfunkčného objektu na Hodžovom námestí muselo sťahovať aj divadlo Astorka Korzo '90. Budovu, v ktorej bolo divadlo, predalo mesto investorovi IPR Slovakia a ten ju čiastočne zbúra a prestavia. Investor prisľúbil, že po prestavbe v budove divadlo zachová. Súbor divadla ale získal nový javiskový priestor od ministerstva kultúry v zrekonštruovanej budove bývalého kina Pohraničník. Ministerstvo ju Astorke prenajalo na desať rokov.
Mesto sprostredkovalo divadlu Stoka rokovanie s investorom stavby, ktoré ponúklo divadlu priestory objektu skladu č.5. Podľa informácií hovorcu primátora Milana Vajdu, investor ponúkol divadlu už zrekonštruované priestory. Rekonštrukcia by však v skutočnosti ešte určitý čas trvala. Zduženie ponúkané riešenie neprijalo. Na webovej stránke divadla sa dá nájsť aj petícia za zachovanie budovy divadla Stoka na pôvodnom mieste.
„Napriek tomu, že divadlo Stoka vie o vypršaní zmluvy o nájme priestorov už 18 mesiacov, o prípadnom pôsobení divadla v mestských priestoroch, napríklad v rámci Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, je stále možné vecne a okamžite rokovať“, vyjadril sa hovorca primátora: „Na radnici však momentálne nie je atmosféra, aby pána Uhlára niekto išiel o to prosiť.“ vyjadril sa tiež Milan Vajda. 

(red)

Sme Bratislava 11. 5. 2005
Čaro náhody v prípade divadla Stoka neúčinkuje

Ministerstvo kultúry sa nebude angažovať v riešení situácie divadla Stoka, na ktoré mesto podalo žalobu o vypratanie priestorov. "Zánik Stoky bude pre kultúru asi škoda. Ministerstvo kultúry sa však nemôže starať o situáciu všetkých divadiel a kultúrnych zariadení na Slovensku, vytvára len podhubie, ktoré podporuje ich existenciu," povedal Andrej Zmeček zo sekcie umenia ministerstva kultúry.
Dodal, že riaditeľ divadla Stoka Blaho Uhlár sa na ministerstvo kultúry ani neobrátil so žiadosťou o pomoc pri riešení situácie divadla.
Priestory, v ktorých je už 14 rokov divadlo Stoka a neskôr pribudla aj krčma, budú búrať v rámci výstavby Zóny Pribinova. Týmto územím má prechádzať jej druhá promenáda.
Na našu otázku, prečo ministerstvo nebude riešiť problémy Stoky podobne, ako to urobilo v prípade divadla Astorka '90, odpovedal Zmeček, že minister kultúry vtedy neriešil problém Astorky, ale priestoru, ktorý bol zrekonštruovaný a voľný.
Astorka sa zo svojich priestorov musela sťahovať pred troma rokmi pre stavbu polyfunkčného objektu na Hodžovom námestí. Budovu, v ktorej bolo divadlo, predalo mesto investorovi IPR Slovakia a bude čiastočne zbúraná a prestavaná. Investor prisľúbil, že po prestavbe v budove divadlo zachová. Nový javiskový priestor súbor získal od ministerstva kultúry v zrekonštruovanej budove bývalého kina Pohraničník. Ministerstvo ho Astorke prenajalo na desať rokov.
"Priestory bývalého kina ponúkol vtedajší minister Milan Kňažko najprv divadlu L+S a radošincom. Bolo to čaro náhody, že Astorka vtedy potrebovala priestor a minister práve mal taký k dispozícii," povedal Zmeček. Pokračoval, že situáciu divadiel má inak riešiť ich zriaďovateľ, v prípade Astorky Bratislavský samosprávny kraj. Zriaďovateľom Stoky sú umelci samotní - Združenie Stoka.
Výstavba Zóny Pribinova je jeden z najväčších projektov v Bratislave. V úseku od ministerstva vnútra po most Košická sa popri nábreží bude ťahať nová mestská štvrť. Pozemky v tejto zóne kúpila írska spoločnosť Ballymore Properties. Pozemok pod divadlom Stoka však naďalej patrí mestu.

JANA PARKROVÁ
Z diskusie na www.bratislava.sme.sk
Stoky bude obrovská škoda

- Na Stoku nikdy nezabudnem. Na divadlo - nie na krčmu! Na to, ako som lapal po dychu od smiechu na ich predstaveniach... Boli smutní, krásni, škaredí, smiešni... neskutočne zábavní.

- Podľa mňa dosť dlho vedeli, že tá ich "búda" bude musieť padnúť za obeť celkovej prestavbe tej lokality, takže sa po iných priestoroch mali začať obzerať už skôr.

- Stoky bude obrovská škoda, keď opomeniem divadlo, tak minimálne krčma je jedným z posledných útočísk kreatívnych ľudí, som zvedavý, kam sa všetci presťahujú.

- Je až zarážajúce, aké prvoplánové rozhodnutia sme schopní s prehľadom odsúhlasiť. To mi naozaj chcú povedať, že nikomu nenapadlo snažiť sa zachovať aspoň artefakty súčasných priestorov vrátane funkcie?

- Ja som síce Stoku objavil až tak rok a pol dozadu, ale musím povedať, že jej bude škoda. Pre mňa však Stoka nie je divadlo, ale bluesový klub. V Stoke sa konajú bluesové pondelky a jam sessions najlepších slovenských bluesmanov. A tí si, bohužiaľ, budú nové priestory hľadať ťažko.

[11. 5. 2005]

Večerník 10.máj 2005
Stoka na ulicu
Výpoveď z priestorov na Pribinovej 

Divadlo Stoka sídliace na Pribinovej ulici sa dohodlo s hlavným mestom na prenájme nebytových priestorov za jednu korunu. V prenajatých priestoroch prevádzkovalo aj známe pohostinské zariadenie. Nájomná zmluva skočila 31. decembra minulého roka. Už viac ako pol roka divadlo v priestoroch teda sídli načierno. Hlavné mesto preto požiadalo o vypratanie priestorov súdnou cestou. 

Združenie Stoka požiadalo o predĺženie nájmu koncom roku 2001. Po vzájomných rokovaniach hlavné mesto nájom predĺžilo a nájomník užíval priestory až do konca roka 2004 za symbolický nájom 1 korunu. "Hlavné mesto chcelo tak vyjsť v ústrety divadlu, aby pôvodné priestory mohlo užívať až do samého začiatku realizácie veľkého investičného projektu Zóna Pribinova ulica, ktorý sa v tejto lokalite pripravuje už od roku 2002," uviedol Milan Vajda, hovorca primátora Bratislavy. V tomto roku od 1. januára 2005 Stoka dodnes užíva priestory bez akéhokoľvek právneho titulu. "Mesto prejavilo ústretovosť voči Združeniu Stoka aj tým, že sprostredkovalo rokovanie s investorom a vlastníkom väčšiny pozemkov v Zóne Pribinova, ktorý ponúkol divadelnému združeniu riešenie," uviedol Milan Vajda. Investor rokoval so Stokou o ich budúcom pôsobení v objekte tzv. Skladu č. 5, ktorý po svojej rekonštrukcii bude súčasťou novej atraktívnej mestskej štvrte na dunajskom nábreží. Združenie však ponúkané riešenie neprijalo. "Združenie Stoka najmenej 18 mesiacov vie, že doterajšie priestory bude musieť opustiť. Bol to pomerne dlhý čas na to, aby si hľadali vlastný spôsob riešenia tejto situácie. O prípadnom pôsobení divadla v mestských priestoroch, napríklad v rámci Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, je stále možné vecne a okamžite rokovať, prirodzene za predpokladu, že združenie je vôbec schopné si predstaviť svoje pôsobenie aj v iných priestoroch, ako len v dome na Pribinovej ulici," zdôraznil Milan Vajda.


Týždeň č.19, 9. mája 2005
JURAJ KUŠNIERIK

Vypratať Stoku!

„Mesto Bratislava podalo žalobu na vypratanie priestorov divadla Stoka Súd o nej ešte zatiaľ' nerozhodol.“ Strohá tlačová správa. Smutná a tragická.

Existujú miesta, ktoré možno dostatočne opísať názvom ulice a číslom domu. Sú však aj miesta, ktoré adresu nepotrebujú. V Bratislave je to napríklad Hrad, Aupark, letisko - alebo Stoka. Hrad je historickou dominantou mesta, Aupark a iné nákupné centrá sa stali novodobým korzom, letisko je miesto, na ktorom sa dotýkame sveta. Ale čo je Stoka?
Je to divadelná a koncertná sála, do ktorej sa zmestí asi dvesto ľudí. A ešte zadymená krčma, kde pri pive či káve môže debatovať ďalších päťdesiat záujemcov. Je to ošarpaná budova na skok od centra mesta s fasádou ozdobenou originálnymi „freskami“ slovenských výtvarníkov. Je to domov divadelnej komunity okolo Blaha Uhlára, domáca scéna kapiel Živé kvety, Zóna A a Požoň sentimentál. Je to miesto politických debát, bluesových koncertov a divadelných predstavení.
Ale hlavne a predovšetkým: Stoka je jedno z posledných miest v tomto našom postmodernom meste mieru, ktoré má vlastného ducha. Nie je určená turistom. Tí, ktorí do Stoky chodia - a nie je ich málo - sú v nej doma.
Nemožno nebyť osobný: v Stoke som videl niekoľko skvelých divadiel, s Filipom Topolom sme tam oslavovali desať rokov Artfora, s Robertom Fulghumom sme debatovali o tom, čo sa naučil v materskej škôlke. Zažil som tu najlepšie koncerty Slobodnej Európy a Zóny A. V Stoke som prvýkrát - ešte v čase hlbokého mečiarizmu - počul rozprávať Ivana Mikloša o ekonomickej reforme a Ľubu Lesnú o únose prezidentovho syna. V Stoke som prežil mnoho príjemných večerov debatujúc o hudbe, Bohu či politike.
Do Stoky chodili pankáči aj vážni muzikanti, umelci aj pivári, anarchisti aj konzervatívni intelektuáli. Nesnažili sa o toleranciu. Tá bola v Stoke prirodzená ako krvný obeh alebo dýchanie. Keby to videl Tatarka, hovoril by o „obcovaní“ - dokonca aj politici boli v Stoke obyčajnými ľuďmi.
Bratislava sa rozhodla, že takéto miesto už nepotrebuje. Možno má pravdu: po zábavných parkoch, hoteloch a nákupných centrách je oveľa väčší dopyt než po malých divadlách. A repliky štýlových krčmičiek sú vtesnané do historického minicentra. Na malú Stoku ešte k tomu vrhá tieň to čosi staré, betónovo-mramorové, s patetickým názvom „Novostavba SND“.
Pokrok asi fakt nemožno zastaviť. A keďže genius loci sa nedá finančne ani politicky vyčísliť, za podhradím, židovskou štvrťou a vidieckou Petržalkou odíde do minulosti aj divadlo Stoka.
Ale čo ak je to ináč? Čo ak je neschopnosť rozoznávať hodnoty a prirýchle ustupovanie „silám pokroku“ prejavom našej hlúposti? Čo keď v snahe o svetovosť strácame vlastnú, hoci aj nie kozmeticky dokonalú tvár? Čo keď cestou k veľkému ničíme malé?
Ošarpané divadlo, ktoré je už štrnásť rokov príjemnou súčasťou nášho mesta, čaká na rozhodnutie súdu. Aké to bude rozhodnutie, tušíme. Stoka bude ešte chvíľu otvorená. Ešte tam bude zopár koncertov, divadiel a debát. No jedného dňa dôjde k „deložovaniu“. Bude to tragické absurdné divadlo o tom, ako pokrok drví históriu, ako betón mliaždi živý organizmus.
A nám to bude strašne Ľúto.


SME Bratislava 6. 5, 2005
Divadlo Stoka: 
Ponúkli nám zrúcaninu

Mesto podalo žalobu na vypratanie priestorov divadla Stoka. Súd o nej ešte zatiaľ nerozhodol. Priestory, v ktorých je už 14 rokov divadlo Stoka a neskôr pribudla aj krčma, budú búrať v rámci výstavby Zóny Pribinova. Týmto územím má prechádzať jej druhá promenáda.
Mesto podpísalo nájomnú zmluvu so Združením Stoka do konca roka 2004 za nájom jednu korunu. "V tomto roku Stoka užíva priestory bez akéhokoľvek právneho titulu. Prejavili sme ústretovosť voči Stoke aj tým, že mesto sprostredkovalo rokovanie so zahraničným investorom Zóny Pribinova, ktorý ponúkol riešenie - konkrétne rokoval so Stokou o budúcom pôsobení v tzv. Sklade č. 5, ktorý je súčasťou pripravovanej výstavby Zóny Pribinova," povedala Eva Chudinová, hovorkyňa magistrátu. Dodala, že Stoka ponúkané riešenie neprijala.
"Ako možno reagovať, keď vám niekto ako náhradu ponúka zrúcaninu? Na rekonštrukciu objektu nemáme peniaze. Okrem toho divadlo potrebuje aj z niečoho žiť, preto sme na Pribinovej urobili pri divadle aj krčmu. Pochybujem, že by nám investor ponúkol priestor aj na ňu v tejto lukratívnej zóne, kde majú byť päťhviezdičkové hotely," hovorí o ponuke Ballymoru Blaho Uhlár, riaditeľ združenia.
Aj divadlo Astorka Korzo '90 sa muselo sťahovať pred troma rokmi zo svojich priestorov pre stavbu polyfunkčného objektu na Hodžovom námestí. Budovu, v ktorej bolo divadlo, predalo mesto investorovi IPR Slovakia a bude čiastočne zbúraná a prestavaná. Investor prisľúbil, že po prestavbe v budove divadlo zachová. Nový javiskový priestor v tejto súvislosti pred troma rokmi získal súbor divadla od ministerstva kultúry v zrekonštruovanej budove bývalého kina Pohraničník. Ministerstvo ju Astorke prenajalo na desať rokov. Na našu otázku, či podobným spôsobom bude ministerstvo kultúry riešiť aj problémy vysťahovania divadla Stoka, sa nám za dva dni nepodarilo získať odpoveď.
Výstavba Zóny Pribinova je jeden z najväčších projektov v Bratislave. V úseku od ministerstva vnútra po most Košická sa popri nábreží bude ťahať nová mestská štvrť. Pozemky v tejto zóne kúpila írska spoločnosť Ballymore Properties. Pozemok pod divadlom Stoka však naďalej patrí mestu.

JANA PARKROVÁ
[6. 5. 2005]


 
 
SME Bratislava 5. 5, 2005
Mesto divadlu Stoka: 
Vypracte priestory!

Mesto podalo žalobu na vypratanie priestorov divadla Stoka. Súd o nej zatiaľ nerozhodol. Priestory, v ktorých je už 14 rokov divadlo Stoka a neskôr pribudla aj krčma, budú búrať v rámci výstavby zóny Pribinova. Týmto územím má prechádzať jej druhá promenáda. S týmto rozhodnutím súvisel aj boj mnohých umelcov o zachovanie priestorov Stoky a aktivity výtvarníkov, ktorí "ilustrovali" jej fasádu svojimi maľbami.
Výstavba zóny Pribinova je jeden z najväčších projektov v Bratislave. V úseku od ministerstva vnútra po most Košická sa popri nábreží bude ťahať nová mestská štvrť. Pozemky v tejto zóne kúpila írska spoločnosť Ballymore Properties. Pozemok pod divadlom Stoka však naďalej patrí mestu.
Pred troma rokmi sa pre stavbu polyfunkčného objektu na Hodžovom námestí muselo sťahovať aj divadlo Astorka Korzo '90. Budovu, v ktorej bolo divadlo, predalo mesto investorovi IPR Slovakia a ten ju čiastočne zbúra a prestavia. Investor prisľúbil, že po prestavbe v budove divadlo zachová. Súbor divadla ale získal nový javiskový priestor od ministerstva kultúry v zrekonštruovanej budove bývalého kina Pohraničník. Ministerstvo ju Astorke prenajalo na desať rokov. Pätnáste narodeniny Astorky oslavoval v týchto priestoroch so súborom nedávno aj premiér Mikuláš Dzurinda.
Podľa projektu zóny Pribinova budú v blízkosti mosta Košická stáť dve výškové budovy (okolo 33 podlaží - výška ako budova Pressburg centra na Pribinovej). Výška ostatnej zástavby bude smerom do centra klesať. Ďalšou dominantou štvrte bude veža alebo maják na Námestí republiky (oproti novému Slovenskému národnému divadlu). Vo štvrti budú dve námestia, dve promenády. Jedna z nich bude kopírovať breh Dunaja, tu by mala byť prevažne zeleň, tiež cyklotrasa. Vo výškových budovách budú prevažne kancelárie, smerom k Národnému divadlu sa budú pridávať iné funkcie ako hotel, kabaret, kino, ďalej obchodné priestory a byty (okolo 200). Predpokladá sa, že v zóne sa bude denne zdržiavať asi 29-tisíc ľudí, z toho trvalo ich tu bude bývať asi 650. V rámci protipovodňovej ochrany zdvihne investor breh asi o 1,5 metra, táto investícia presiahne sumu sto miliónov korún. Štvrť sa bude stavať na etapy, prvá etapa zahŕňa úsek od ministerstva vnútra po Námestie republiky. (japa) Povedali na tému Stoka:

ĽUBO ROMAN (župan Bratislavského kraja pred dvoma rokmi počas prevádzania poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja novostavbou SND): "Napríklad si viem predstaviť, že Stoka, ktorú ohrozuje táto výstavba, by dostala priestor v experimentálnom štúdiu nového SND. Musíme sa však dohodnúť s umelcami. Ak sa dohodneme, tak v priebehu troch rokov sa tu dá aj skúšať, aj pokračovať v prácach, aj hrať."

JÁN LANGOŠ (poslanec mestského zastupiteľstva počas jednej z návštev Stoky): "Najlepšie, čo tu po tej revolúcii ešte zostalo, je Artforum a Stoka."

JANA PARKROVÁ
[5. 5. 2005]