Twitter @StokaTheatre.

Najbližšie predstavenia:

10. máj Pevný podnos v A4 na Karpatskej č. 2 v Bratislave o 20,00 h.
2. jún
Pevný podnos v A4 na Karpatskej č. 2 v Bratislave o 20,00 h.

Hrací plán Calendar
aktualizované
18. IV. 2014

Co sa deje
aktualizované
18. IV. 2014
Prednekrológy
Adresa, údaje
Sponzori
Kolaboranti
DISK
Ospravedlnenie
Brechoty
aktualizované
17. IX. 2012.

Uhlár


Kde leží naša bieda
Where is our poverty

Krach experimentu STOKA
The crack-up of the STOKA experiment

Profil
Inscenácie
English materials

Tlač o divadle
 


Krčma

 

 
Vyhlásenie nezávislých umeleckých tvorcov
Sloboda Divadlo Štát
 
2 percentá
SWAN