Twitter @StokaTheatre.

Najbližšie predstavenia:
13. január 2015 Víťazstvo (v Cvernovke v Štúdiu C 1,2 o 19,00 hodine.)
28. január 2015 Víťazstvo (v Cvernovke v Štúdiu C 1,2 o 19,00 hodine.)
Cesta do priestoru: Tadiaľto to bolo v roku 2011 a dnes je to takto od 00:22:

Hrací plán Calendar
aktualizované
23. XI. 2014

Co sa deje
aktualizované
23. XI. 2014
Prednekrológy
Adresa, údaje
Sponzori
Kolaboranti
DISK
Ospravedlnenie
Brechoty
aktualizované
17. IX. 2012.

UhlárKde leží naša bieda
Where is our poverty

Krach experimentu STOKA
The crack-up of the STOKA experiment

Profil
Inscenácie
English materials

Tlač o divadle
 


Krčma

 

 
Vyhlásenie nezávislých umeleckých tvorcov
Sloboda Divadlo Štát
 
2 percentá
SWAN