Logo
face

Vážení priaznivci Divadla Stoka. Vlani sme sa nestihli registrovať na príjem 2% z Vašich daní za rok 2018, takže ak nám ich omylom poukážete, nemôžeme ich dostať. Rozhodnite sa, prosím, v prospech iných neziskových organizácií. Snáď budúci rok.


Vstupenky (7 / 5 €) si možno objednať na: divadlostoka@gmail.com
Reprízy Divadla STOKA, večery poézie a prednášky o divadle v roku  2019 podporil
z verejných zdrojov hlavný partner projektu
Fond na podporu umenia.
Lognuť si
Cesta do Stoky (Video.)
Do Divadla STOKA v Cvernovke v Bratislave sa od 2. mája 2016 môžete dostať len príchodom na Košickú ulicu 37, smerom k mostu Apollo prejsť asi 40 metrov a popri rampe do objektu doprava až k štúdiu.

Hrací plán Aktuálne
informácie

Adresa,
údaje
o združení

Tlač
o divadle

Inscenácie
Uhlár

Najbližšie predstavenia:

25. 04. 2019 št o 19:00 DIVADLO AKO KOMUNITA
Prednáška o divadle s diskusiou. Prednáša Mgr. art. Marek Godovič. Komunitné divadlo- prežitok alebo  spôsob života? Podoby komunitného divadla v strednej Európe. Prednáška o súčasných podobách komunitných divadiel, spôsobu ich práce a života v nich. Otázky etiky, politiky, sociálnych, ekologických a spoločenských problémov a ich reflexia. Môžu v divadle fungovať tvorivé aj osobné vzťahy aj mimo  skúšania a tvorby? Je komunita viac o zdieľaní, terapii alebo o ide o profesionálnu zanietenosť?  Konkrétne príklady tvorby komunitných divadiel.
Dĺžka prednášky 50 min.+ diskusia

15. 05. 2019 st Wellness (16. x) o 19,00 h. v Divadle Stoka, Košická 37 Bratislava

20. 05. 2019 po Večer poézie z tvorby Jany Varcholovej.

27. 05. 2019 po Prednáška o divadle s diskusiou. Prednáša Mgr. art. Marek Godovič.




Old page, alias stará stránka.