Twitter @StokaTheatre.
F

2 percentá

Najbližšie predstavenia:


30. máj 2015 sobota Víťazstvo
(v Štúdiu DISK v Trnave na ulici R. Dilonga o 19,00 h.  
Zadný vchod do kultúrneho domu A. Kubáňa.)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
STOKA REVIVAL

Piatok, 5. jún 2015

 17.30 - 18.00 Vernisáž fotografií Ctibora Bachratého
z uvádzaných inscenácií, plagátov k inscenáciám a niektorých historických záberov už neexistujúcej budovy Divadla Stoka na Pribinovej ulici

 18.00 - 19.00 Neistý grunt

 19.00 - 20.00  Diskusia

 20.00 - 20.50 Bordeline

autorské čítanie Ivany Gibovej, zároveň predstavenie Divadla Stoka v procese tvorby.

 21.00 - 22.00  Diskusia

 22.00 - 22.30  Reminiscences of a Big City

Premiéra dokumentárneho filmu o účinkovaní Divadla Stoka na New York International Fringe Festival v roku 2013.


 Sobota, 6. jún 2015

17.00 - 18.00  Pevný podnos

18.00 - 18.20  Diskusia

19.00 - 20.00  Víťazstvo

 20.00 - 20.20  Diskusia

 21.00 - 22.30  Živé kvety unplugged

Koncert kapely, ktorá vznikla v Divadle Stoka

 

Nedeľa, 7. jún 2015

 
15.00 - 16.20  Erekcie, ejakulácie a ďalšie príbehy obyčajného šialenstva...
Scénické čítanie z tvorby Charlesa Bukowského v podani členov Divadla Stoka

 17.00 - 18.20  Pokus (V hľadaní spirituality)

video-divadelná inscenácia

19.00 - 20.00  Záverčná diskusia
 


Hrací plán
aktualizované
14. V. 2015


Čo sa deje
aktualizované
10. V. 2015
Prednekrológy
Adresa, údaje
Sponzori
Kolaboranti
DISK
Ospravedlnenie
Brechoty
aktualizované
17. IX. 2012.

Uhlár

 
Kde leží naša bieda
Where is our poverty

Krach experimentu STOKA
The crack-up of the STOKA experiment

Profil
Inscenácie
English materials

Tlač o divadle
 


Krčma

 

 
Vyhlásenie nezávislých umeleckých tvorcov
Sloboda Divadlo Štát
 

SWAN