Logo
face
Môžete nám darovať 2% zo svojich daní.
(Za rok 2016 v tomto roku tu Tlačivá pre S.T.O.K.A.)
lístky si možno objednať na: divadlostoka@gmail.com
Reprízy Divadla STOKA podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.
Lognuť si
Cesta do Stoky (Video.)
Do Divadla STOKA v Cvernovke v Bratislave sa od 2. mája 2016 môžete dostať len príchodom na Košickú ulicu 37, smerom k mostu Apollo prejsť asi 40 metrov a popri rampe do objektu doprava až k štúdiu.

Hrací plán Aktuálne
informácie

Adresa,
údaje
o združení

Tlač
o divadle

Inscenácie
Uhlár

Najbližšie predstavenie:

28. 04. 2017 pi Wellness, Akademický Prešov v DAD o 18,00 h. Presunuté na 17,30 h.
30. 04. 2017 ne Neistý grunt, o 19,00 h.

12. 05. 2017 pi Projektil, v Brne - festival Divadelní svět o 21,00 h.
19. 05. 2017 pi Projektil, v Divadle X10 v Prahe o 19,30 h.

26. 06. 2017 po Wellness, na Open Air Program Hradec Králové o 20,30 h.


Projektil

Old page, alias stará stránka.